broušení, čištění, sanace podlah |  úklid, krystalizace, leštění, odsávání l úklidová a čistící chemie | pomůcky pro úklid

 

  Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy. **

  Nákupní řád:

Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH neníli uvedeno jinak.

   Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

 Platba

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

  • Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou popřípadě poštou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Platba kartou   akceptujeme platby kartami VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro
  • Převod – zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu, variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Platby ze Slovenka můžete poukázat na č.u. 4002161906/7500 
  • Z jiných zemí v rámci EU Vám bude účet doručen dle země příjemce.
  • Hotovost - platba při osobním převzetí zboží ve výdejně (Brno, Hranice, Ostrava) - podmínkou je telefonická domluva s dodavatelem)
  • Platební kartou - částka za zboží se strhává až v den expedice zboží zákazníkovi

Zahraniční zákazníci v rámci Evropské unie, jsou-li plátcem DPH, zašlou doklad potvrzující tuto skutečnost faxem nebo meilem. Pak jim bude účtována cena bez DPH.

Zpracování objednávky 

 

 

   V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

 Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. V případě méně běžného zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

Způsob doručení

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL, Českou poštou, Toptransem nebo osobní odběr podmínkou je telefonická domluva s provozovatelem. V případě kurýrní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu, kde bude uveden kontakt na přepravce - např. PPL a číslo balíku, které bylo zásilce přiděleno). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Objednávek v souhrné výši nad 15000,- Kč (vč. DPH) nejsou zákazníkovi účtovány žádné další poplatky jako balné, poštovné, doběrečné, doprava je zahrnuta v ceně zboží! U objednávek se souhrnou výši do 15000,- Kč (vč. DPH) učtujeme poplatek za balné, poštovné a doběrečné.

  Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat dodavatele.  V souladu s Občanským zakoníken má kupující právo na vrácení zboží do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a to za následujících podmínek:
  Zboží musí být doručeno na naši prodejnu na náklady kupujícího ve stanovené lhůtě.
  Zboží musí být zabaleno v obalu a nesmí jevit známky používání.
  Kupující nemá nárok na vrácení částky za dopravné, doběrečné a další případné manipulační poplatky.

 

   Záruka, servis 
 
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. 
  Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců mimo bazarového zboží a
  neníli používáno k další výdělěčné činnosti. Záruka se poskytuje na věc jako celek, nikoli na každou část samostatně.

Zjistíte-li při převzetí zboží vady, informujte nás, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží telefonicky nebo e-mailem, kde navrhneme nejvýhodnější způsob řešení.
 
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.
Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Nejrychlejší způsob vyřízení reklamace je přes nejbližší autorizovanou servisní opravnu,která provede bezplatnou opravu v záruční době. Zákazník se však musí prokázat řádně vyplněným záručním listem.

Užití do provozu
Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.